Bugtrupvej 29, 8560 Kolind, Tlf. Børnehave: 29 24 79 21, Tlf. Vuggestue 23 47 47 07

Kolind Børnehus

I Kolind Børnehus skal hver dag skabe glæde og positive oplevelser.

De voksne har hver især forskellige kompetencer, som de brænder for og det skaber i høj grad vores hverdag.

Vores aktiviteter planlægges og udføres i samarbejde med børnene.

Vores grundlæggende værdier tager udgangspunkt i anerkendelse, åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet. Når pædagogerne skal "oversætte" værdierne ind i en dagligdag med børnene, kommer det til at handle om anerkendelse, relationer, respekt og glæde. Vi bestræber os på ligeværdig dialog med stor respekt for det enkelte barn. Vi har fokus på det enkelte barns motiv og hjælper det på vej videre. Vi har en stor opmærksomhed på venskaber, fællesskaber og relationsarbejde. Vi vægter samarbejdet højt mellem vuggestue og børnehave, så der skabes en glidende overgang for børnene.

Kolind Børnehus er normeret til 30 vuggestuebørn og 105 børnehavebørn.

Seneste nyt:

07-01-2021 - Forældreinformation: Nye corona-retningslinjer i børnehuset

Forældrebrev, 10-12-2020
Forældrefolder vedr. Aula dagtilbud


Guide til forældre om forebyggelse af COVID-19 i daginstitutioner

Vigtig information vedrørende julepasning

Invitation til åbent hus, for skolestartere

Informationsmateriale til forældre om børn med symptomer der kan være COVID-19


HUSK MUNDBIND FRA MANDAG D. 16/11