Bugtrupvej 29, 8560 Kolind, Tlf. Børnehave: 29 24 79 21, Tlf. Vuggestue 23 47 47 07
Personale


Ledelsen

Lisbeth Holmbjerg Jensen - Daglig leder

Birthe Arnløv Jensen -
Souschef

Vuggestuen


Katholt


Anine Jensen -
Pædagogmedhjælper

Britta Mørch -
Pædagog


Hanne Kvist -
Pædagogmedhjælper


Kirsebærdalen


Marie Gadegaard Christiansen - 
Pædagogmedhjælper


Stine Beck-Kryger -
Pædagog

Ditte Baltzer -
Pædagog


Villa Villakulla


Anni Nielsen -
Pædagog

Dorthe Simonsen -
Pædagogisk assistentLine Schmidt -
Pædagogmedhjælper

Børnehaven


Frøerne


Nanna Svane - 
pædagogmedhjælper


Hanne Olesen - 
Pædagog


Mikkel Petersen - Orlov,
Pædagogisk assistent

StuderendeSøulkene


Maria Quintana -
Pædagogmedhjælper
Charlotte Havmøller -
Pædagog

Birthe A. Jensen - 
Pædagog/sprogvejleder

Thea Brøndum Aagaard - 
PædagogmedhjælperPiratfisken

Studerende Trine Kjær - 
PædagogSkatteøen

Tina Petersen -
Pædagog


Katrine L. Jensen -
Pædagogmedhjælper


Dragekongerne

Kristian Naidu - 
Pædagog


Rina Aabrink Knudsen - 
Pædagogisk assistent

Pia Frederiksen - 
Pædagogmedhjælper

Annemette Villadsen - Orlov,
Pædagog


Jeanette Botilthe Sørensen - 
Pædagog

   


Køkken

Ageliki K. Laursen -
Køkkenassistent


Inge Y. Larsen -
KøkkenassistentKontor

Anja K. Ringsbo -
Kontorassistent


Jesper Christiansen - 
IT-medhjælper