Bugtrupvej 29, 8560 Kolind, Tlf. Børnehave: 29 24 79 21, Tlf. Vuggestue 23 47 47 07
Bestyrelsesreferater

Vi vil løbende holde forældre og pårørende opdateret med referater fra møder der bliver afholdt. Find referaterne i venstremenuen.